Date:October 04, 2011

VDE Europalezing 2011 – Otto Holman

Naar een Hobbesiaans Europa?

Otto Holman, Europaspecialist aan de Universiteit van Amsterdam laat zijn licht schijnen op de huidige crisissituatie en haar gevolgen. Holman zal met name ingaan op de samenhang tussen interne cohesie en extern handelingsvermogen van de Europese Unie (EU). Hij zal benadrukken dat de oplossing van de Eurocrisis niet los gezien kan worden van een noodzakelijke beweging richting Politieke Unie. Als bijkomend effect zal een dergelijke beweging een gunstige uitwerking hebben op de toekomstige rol van de EU in de veelbesproken multipolaire wereldorde. Deze VDE Europalezing 2011 is uitgesproken op dinsdag 17 april in Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Download de VDE Europalezing 2011 hier (PDF)

Use Facebook to Comment on this Post