Date:November 19, 2005

De waarde van Europa

De Grondwet voor Europa trachtte een nieuw fundament voor de Europese samenleving in wording te leggen. Er stonden onder meer belangrijke rechten, vrijheden en beginselen in deze grondwet die door de Europese Unie en haar lidstaten gegarandeerd dienen te worden. Ook kunnen burgers zich beroepen op de waarden waarop de Unie volgens de grondwet berust. Deze voorgestelde grondwet is bij referendum in 2005 afgewezen. De waarden zijn thans terug te vinden in artikel 2 van het Verdrag van Lissabon.

In dit boek vertellen diverse bekende inwoners van Nederland en Vlaanderen over hun eigen ervaringen met deze waarden. Wat betekenen de waarden voor hen? En wat betekent de Europese Unie voor hen? De interviews dagen de lezer uit om ook zelf kritisch na te denken over deze waarden en over wat de waarde is van de Europese eenwording.

Het boek werd gepresenteerd aan de staatssecretaris van Europese samenwerking Atzo Nicolai tijdens een debatavond in Felix Meritis in Amsterdam. Hieronder vindt u een overzicht van de geïnterviewden.

 1. DJ 100%Isis
 2. Samira Abbos
 3. Arend-Jan Boekestijn
 4. Paul Cliteur
 5. Afshin Ellian
 6. Sylvain Ephimenco
 7. Anton Geesink
 8. Geert van Istendael
 9. Jerney Kaagman
 10. Mariwan Kani
 11. Paul Kapteyn
 12. Haci Karacaer
 13. Arjo Klamer
 14. Thé Lau
 15. René van der Linden
 16. Nausicaa Marbe
 17. Karel van Miert
 18. Jan Willem Sap
 19. Annemiek Schrijver
 20. Doekle Terpstra
 21. Leo Tindemans
 22. Luitenant-kolonel Voorham
 23. Marjoleine de Vos
 24. Herman Vuijsje
 25. Lodewijk de Waal

  Titel             De waarde van Europa
                       25 meningen over Europa, met een voorwoord van
  minister-president Jan Peter Balkenende
  Redactie     Anna van Bodegraven, Peter van Deutekom, Hans
  Groen en Ernst John Kaars Sijpesteijn (projectleider)
  Uitgave        Inmerc bv te Wornmer i.s.m. de VDE
  Jaar              2005
  ISBN            90-6611-460-6

  Wilt u dit boek bestellen of downloaden als pdf?

Use Facebook to Comment on this Post