Date:November 19, 2004

Het Volk en Europa II – Grenzen aan Europa

Dit boek is gepubliceerd ter gelegenheid van de tweede zittingsdag van het onderzoeksproces ‘Het Volk en Europa’ op 3 juni 2004. Het bevat artikelen van diverse auteurs uit de politiek, media en wetenschap over de beperkingen en grenzen die opdoemen bij de voortschrijdende Europese eenwording.

In de tweede editie van het onderzoeksproces tracht aanklager en senator Eimert van Middelkoop aan de hand van stellingen en door het horen van getuigen de jury tot een uitspraak te verleiden. De aanklager en het college van rechters ondervragen kandidaat-leden van het Europees Parlement over politieke en culturele aspecten van de Europese integratie. Vragen over de geografische en geopolitieke aard van de Europese Unie, over haar interne en externe beleid en over de verdeling van bevoegdheden tussen de bestuurslagen dienen zich aan. Ook de culturele identiteit en de vraag wat Europese burgers verbindt, krijgen in het proces en dit boek aandacht.

Het ontwerp voor de Grondwet voor Europa beoogt een meer democratische, efficiënte en overzichtelijke Unie. De keuzes die daarbij aan de orde zijn, vragen om een kritisch-solidaire betrokkenheid van burgers. Een democratie voedt zich immers met debat en de belichting van vitale keuzes. Dit onderzoeksproces is een speelse maar scherpe poging tot een beter begrip van de uitdagingen die de inwoners van Europa het hoofd zullen moeten bieden.

Voor het uitgebreide verslag van de tweede procesdag van Het Volk en Europa, klik hier.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende auteurs.

 1. Paul Kapteyn – Zonder openbaring verwildert het volk – over de grenzeloosheid van het Europese integratieproces
 2. Enie Wesseldijk – Zichtbare en onzichtbare grenzen
 3. Joost Lagendijk en Jan Marinus Wiersma – De ultieme grenzen van de Europese Unie
 4. Co Welgraven – De EU is nog lang niet af
 5. Jacek Magala – Nog is Oekraïne niet verloren
 6. Maarten Huygen – Lobbyparadijs zonder genzen
 7. Annette Schrauwen – Subsidiariteit, burgerschap en de rol van de rechter: grezen aan Europa?
 8. Frank Hilterman – De grenzen van Europa, een lokaal perspectief
 9. Gijsbert van Liemt – Kan de Europese welvaartsstaat succesvol concurreren in een open wereldeconomie?
 10. Joost Smiers – Het voeden van onze nieuwsgierigheid – Europese cultuurpolitiek
 11. Loubna el Morabet en Diana van Vugt – Het Europese publieke domein: de Europese moslimburger als grens?
 12. Jan Willem Sap – De oorsprong van de Europese Grondwet
 13. Ton van der Eyden – Betrouwbare grenzen van de Europese Rechtsunie
 14. Damiaan Meuwissen – Europese reflecties
 15. Deniz Coskun – Constitutioneel patriottisme voor Europa. Wat Ernst Cassirer bepleitte in Weimar
 16. Arend Soeteman – De ziel van Europa
 17. Hans Groen – De ‘ideale’ grenzen – over het Europa van de trein en het Europa van het vliegtuig
  Credits

  Titel            Het Volk en Europa – Grenzen aan Europa
  Redactie    Ernst John Kaars Sijpesteijn (projectleider)
  Uitgave       Vereniging Democratische Europa (VDE) te Amsterdam
  Jaar             2004
  ISBN           90-808345-2-1

  Om het boek als pdf-bestand te downloaden, klik hier

Use Facebook to Comment on this Post