Date:November 19, 2006

De instellingen en de Europese Grondwet

Is de Europese Raad belangrijker dan de Europese Commissie? Wordt het Europees Parlement echt volledig medewetgever? Hoe kan worden voorkomen dat het Hof van Justitie overbelast raakt? Krijgt Europa een minister van Buitenlandse Zaken van de Unie?

De instellingen zijn de meest herkenbare grootheden in het constitutionele recht van de Europese Unie. Hun positie is het resultaat van een reeks van verdragswijzigingen die de meeste burgers niet nauwlettend volgen. Met name door gebrek aan informatie heeft een meerderheid van de Nederlandse burgers in het raadplegend referendum over de Europese Grondwet ‘tegen’ gestemd, waarop de Europese Raad een periode van debat en dialoog heeft afgekondigd in de hoop het vertrouwen van de burgers te herwinnen.

Als bijdrage aan het bijna permanente debat over de toekomst van de Europese integratie wordt in dit boek een artikelsgewijze toelichting gegeven op de tekst van de Europese Grondwet over de instellingen. De tekst van een artikel wordt telkens gevolgd door commentaar waardoor de lezer de betekenis van het artikel beter kan begrijpen. Omdat alle regeringen consensus hebben weten te bereiken over de toekomstige plaats van de instellingen, zal van de Europese Grondwet een blijvende invloed uitgaan op de wijze waarop de Europese Unie de komende tijd wordt bestuurd, is het niet formeel dan wel informeel. Dit boek is bestemd voor iedereen die in studie of praktijk te maken heeft met het debat over de toekomst van de Europese integratie.

Credits

Titel            De instelingen en de Europese Grondwet
Auteur        J.W. Sap
Uitgave       EON Pers te Amstelveen
Jaar            2006
ISBN-10      90-77246-10-X
ISBN-13      978-90-77246-10-8

Use Facebook to Comment on this Post