Date:October 04, 2009

VDE Cahiers IV – Café Europa 2008-2009

Het vierde VDE Cahier met als titel Café Europa 2008-2009 kwam tot stand onder redactie van Tjeerd Hoekstra. Het cahier bevat, naast een overzicht van de gehouden Cafés Europa en de stellingen uit het debat over de Europese verkiezingen, de volgende bijdragen:
1. Thomas von der Dunk – Het einde van de standaardtaal? – Europa en Amerika onder Obama – Europa na de kredietcrisis
2. Tijdo van der Zee – De favoriete luis in de pels – Over de Europese ideeénmarkt kan je nog niet lekker struinen
3. Jan Willem Sap – Het tweede Ierse referendum inzake het Verdrag van Lissabon

Titel            Café Europa 2008-2009
Redactie      Tjeerd Hoekstra
Uitgave       EON Pers te Amstelveen i.s.m. de VDE
Jaar            2009
ISBN-13      978-90-77246-40-5

Download VDE Cahiers 4 hier (PDF)

Use Facebook to Comment on this Post