Date:October 04, 2009

VDE Cahiers III – In de spagaat

In de spagaat: tussen Europa en Nederland
Tien jaar Europa-debat Vereniging Democratisch Europa

Het derde VDE-Cahier is geschreven ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Vereniging Democratisch Europa. De VDE werd opgericht uit ergernis en uit verontrusting over het democratische en sociale tekort dat het proces van de Europese integratie aankleeft.

Het derde VDE-Cahier bevat de volgende bijdragen:
1. Otto Holman & Paul Kapteyn – De uitbreiding naar het andere Europa
2. Olivier van der Schroeff – De euro: bindmiddel of splijtzwam?
3. Jan Willem Sap – De zuivering van de Grondwet voor Europa

Titel            In de spagaat: tussen Europa en Nederland
Redactie    Paul Kapteyn
Uitgave     EON Pers te Amstelveen i.s.m. de VDE
Jaar            2009
ISBN-13     978-90-77246-34-4

Download VDE-Cahiers 3 – In de spagaat hier (PDF)

Use Facebook to Comment on this Post