Wat voor een Europa wilt u?

IMI Instituut Maatschappelijke Innovatie, Netwerk Democratie en de Vereniging Democratisch Europa starten onder de noemer Europa van Burgers een interactief debat- en publicatieproject voor het Nederlands taalgebied. Opiniemakers, experts en andere burgers worden uitgenodigd hun visie te geven op de Europese samenleving van de toekomst. Democratische vernieuwing, de grondslagen van burgerschap, de vermaatschappelijking van het Europese integratieproces en uw visie op Europa in de wereld zijn onderwerpen die aan bod komen. Speciale aandacht is er voor de doe-democratie (in het Engels: do-ocracy): burgers zijn actief binnen netwerken en brengen lokaal, regionaal en internationaal dingen tot stand en voegen op innovatieve wijzen toe aan wat er binnen politieke structuren in Europa en daarbuiten gebeurt. De gedachte achter dit project is om met u een antwoord te geven op het ontbreken van een publieke opinie over de toekomst van Europa en om bij te dragen aan de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen initiatieven van burgers in Europa en elders.

U wordt uitgenodigd in een artikel van 1.500 tot maximaal 2.500 woorden uw ervaringen en uw visie op de door u gewenste samenleving op schrift te stellen. De artikelen dienen als basis voor het te voeren debat over het Europa van de toekomst en zullen, indien van voldoende serieuze aard, op deze plaats en in boekvorm worden gepubliceerd. Het boek wordt in het najaar van 2013, het Europees jaar van Burgers, bij een internationaal evenement over Europa van burgers en democratische innovaties in Amsterdam gepresenteerd.

Stuurt u uw visiestuk met puntige titel aan de redactie: europavanburgers@democratisch-europa.nl.


Use Facebook to Comment on this Post