VDE voor meer democratie in Europa

De Vereniging Democratisch Europa prikkelt het publieke debat door vragen te stellen en het geluid van burgers te laten horen. De vereniging denkt, praat en schrijft en herbergt een grote verscheidenheid aan meningen. Er worden publieke bijeenkomsten en interactieve debatten georganiseerd met binnenlandse en buitenlandse gasten.


Europa, hoe bestaat het


  • De VDE heeft een documentaire uitgebracht over Europa: 'Europa, hoe bestaat het'. De film is door een samenwerking van de Vereniging Democratisch Europa en Interakt tot stand gekomen en gaat over de Europese integratie. U kunt de film op DVD bestellen via info@democratisch-europa.nl. Vermeldt tevens uw adres waar wij de DVD naartoe kunnen sturen. Voor de DVD vragen wij een onkostenvergoeding van 15 euro. De trailer van de film is te bekijken op youtube. https://www.youtube.com/watch?v=1G0dsKlxnVQ&t=12s

Het laatste VDE nieuws

Referendum?

Geplaatst op 29 Jan 2013
Het bestuur van de VDE verwelkomt de uitspraak van PvdA-leider Samsom niet bang te zijn voor een Europees referendum. Ook de uitnodiging van PVV-voorman Wilders aan Samsom om zo’n referendum te gaan houden, stemt hem positief. Naar aanleiding hiervan stelt het bestuur voor om het eerstkomende EU-verdrag – waarin op een bepaald beleidsterrein nationale soevereiniteit wordt overgedragen dan wel wordt teruggegeven – tot inzet te maken van zo’n referendum. Europa verdient en vereist meer democra

Terug naar de top

De nieuwste publicaties

Europa – Hoe bestaat het

Deze film is door een samenwerking van de Vereniging Democratisch Europa en Interakt tot stand gekom
Lees meer

Een Europese begroting?

Naar aanleiding van de Frans-Duitse voorstellen betreffende de eurocrisis kopt de NRC van 17 augustu
Lees meer

Wat is er gebeurd?

Wat is er gebeurd? 20 Jaar geleden ijverde Nederland voor een Europese Politieke Unie naast een Mone
Lees meer

VDE Europalezing 2011 – Otto Holman

Naar een Hobbesiaans Europa? Otto Holman, Europaspecialist aan de Universiteit van Amsterdam laat zi
Lees meer